Пътувай с Fines Charging

FINES Trakia 243 EKO

Локацията разполага с:

  • CCS конектор с мощност 120kW
  • CCS конектор с мощност 120kW
  • CCS конектор с мощност 225kW
  • CCS конектор с мощност 225kW
  • CCS конектор с мощност 225kW
  • CCS конектор с мощност 120kW
  • CCS конектор с мощност 120kW

Our partners

Hubject Plugsurfing ABB Alpitronic Hypercharger