Пътувай с Fines Charging

pl. "Doctor Mustakov"

Локацията разполага с:

  • AC конектор с мощност 7kW

Our partners

Hubject Plugsurfing ABB Alpitronic Hypercharger