Пътувай с Fines Charging

Hydro Power Plant Kadievo

Локацията разполага с:

  • CCS конектор с мощност 180kW
  • CCS конектор с мощност 180kW

Our partners

Hubject Plugsurfing ABB Alpitronic Hypercharger